VAMEX

Një zgjidhje për çdo teknikë ventilimit
. . -Sistemi i ventilimit
news-pics
Teknikat që mundë të implementohen me sistemin AERECO

Teknikat e drejta varen nga objektivat (kosto më të ulët të ngrohjes, të cilësisë më të mirë të ajrit, duke reduktuar kostot, thjeshtësi e mirëmbajtjes, etj), por varet në mënyrë më specifike në mjedis. Kjo është veçanërisht e vërtetë për rinovimet, pasi teknika duhet të përshtatet me arkitekturën ekzistuese.

  • Hybrid Ventilation.
  • Mechanical exhaust Ventilation.
  • Natyral Ventilation.
  • Heat recovery Ventilation.
. . -Reduktimi i kostos
Hapja e dritarës për 10min në dimër = 0.12€

Kështu, një sistem i përshtatshëm dhe automatike ventilim është e vetmja mënyrë për të garantuar një të cilësisë së ajrit dhe të energjisë kursimit shtëpie optimale në atë masë që kufizon në masë të madhe humbjet e nxehtësisë duke hequr nevojën për një ventilim nga dritaret, gjatë periudhës së ngrohjes në mënyrë të veçantë.

-Afro 50% kursim
news-pics
  • earth
  • earth
Roli i ri i ventilimit

Forcimi i kërkesave për performancën energjetike të ndërtesave dhe të ndërgjegjësimit të fundit të cilësisë së ajrit që e thithim brenda ambientet tani ofrojnë një rol të ri për ventilim. Forcimi i izolimit dhe nënshkrimin e strehimit nuk lejon rinovimin e ajrit natyror nga infiltrimi, dhe kërkimi i kursimeve në ngrohje kërkon një kontroll më të mirë të burimeve të humbjeve të nxehtësisë, duke përfshirë ato të krijuara nga ventilim të cilat përfaqësojnë një pjesë në rritje.

Kështu, sot, burimi kryesor i kursimit të energjisë është në ventilim.

-CERTIFIKATAT
news-pics
Sistemet rregullatore në Evropë

EN ISO 13790: Energy performance of buildings – Calculation of energy use for space heating and cooling
EN 15251: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings – addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics
EN 13779: Ventilation for non-residential buildings – Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems
EN 15241: Calculation methods for energy losses due to ventilation and infiltration
EN15242: Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration