AIR INLETS

Our Products
services
EMM²

With its slim design (only 31 mm thickness), the EMM² is optimised to discreetly integrate on all types of windows. Its humidity sensitive sensor modulates the airflow according to the ambient humidity level. The EMM² has specific accessories to increase the airflow or to adapt the air direction if necessary. The range is composed of 2 humidity sensitive versions and 4 different colors; its single-part front cover facilitates painting. Installed with a specific canopy, it provides an acoustic attenuation of 37 dB.

services
EAH²

Me dizajnin e tijj të sheshtë dhe me kornizat e ajrit të tij të veçant, thithësi/aspiratori i ajrit EAH2 është krejtësisht i përshtatshëm për të pajisur kornizat e qepenave me grilë. Ajri futet në dhomë përmes pjesës së sipërme të produktit, vrima dhe grila nuk janë të dukshme për banuesit. Sensori i tij mekanik rregullon qarkullimin e ajrit sipas lagështisë lokale, automatikisht dhe pa energji elektrike. Një mekanizëm për mbylljen dhe hapjen opsionale është në dispozicion për të rregulluar manualisht qarkullimin e ajrit në minimum ose maksimum, nëse kërkohet. Një kornize e ajrit e veçantë e patentuar* është propozuar si aksesor për të rritur qarkullimin e ajrit në versionet standarde.

services
EHT

Installed on the wall or on a rolling shutter casing, the EHT humidity sensitive air inlet is the ideal choice for air admission through the wall, and thus provides an alternative where lack of available space (on window frames) prevents the installation of window mounted air inlets. With additional accessories, it reaches a high performance level of acoustic protection, until 52 dB. A manual closing device is also available for a protection against cold weather and strong wind.

services
EMM

The EMM air inlet concentrates all of Aereco’s experience in the manufacture of humidity controlled ventilation products. The slim and robust design of the EMM humidity sensitive air inlet, available in two airflow models and three different colours, has contributed to its success in many countries. With its acoustic canopy, the EMM air inlet achieves an acoustic attenuation of 37 dB.